Legal

Contacte

Avís Legal
Avís legal / protecció de dades
 
1. Informació per a donar Compliment a la Llei 34/2002 d'11 de Juliol (Art. 9 i 10)
 
Titular: ECOTEC INSTAL·LADORS SL
 
Direcció: Ignasi Bufalà, 6 - 08339 - Vilassar de Dalt (Barcelona)
 
Contacte: info@ecotecinstaladors.com

CIF: B65890055  
 
2. Propietat Intel·lectual
 
Els textos, imatges i la resta de continguts inclosos en aquest web són propietat exclusiva de ECOTEC INSTAL·LADORS o dels seus propietaris. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzemament o comunicació pública total o parcial, ha de contar amb el consentiment exprés de ECOTEC INSTAL·LADORS. ECOTEC INSTAL·LADORS no pot assumir cap responsabilitat derivada de l'ús incorrecte, inadequat o il·lícit de la informació apareguda en les pàgines d'Internet d'aquest web. Amb els límits establerts en la llei,ECOTEC INSTAL·LADORS no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que es contenen en el seu web. Els continguts i informació de les pàgines del web són oferts amb caràcter informatiu i divulgatiu. Les pàgines d'aquest web poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de tercers que ECOTEC INSTAL·LADORS no pot controlar. Per tant, ECOTEC INSTAL·LADORS no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en les pàgines de tercers.
 
3. Llei de Protecció de Dades (Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre)
 
Per a poder accedir en alguns serveis que aquest web ofereix a través del web deurà proporcionar alguns de les seves dades de caràcter personal. En compliment de l'establert en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal informem que, mitjançant l'emplenament dels formularis, les seves dades personals quedaran incorporats i tractats en un fitxer, propietat de ECOTEC INSTAL·LADORS amb la finalitat de comunicar-li qualsevol informació que ECOTEC INSTAL·LADORS cregui que sigui del seu interès. En cap cas, les seves dades seran cedides a tercers. Així mateix, comuniquem la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal, a info@ecotecinstaladors.com o be per escrit a ECOTEC INSTAL·LADORS SL, Ignasi Bufalà, 6 - 08339 - Vilassar de Dalt (Barcelona).
 
4. Ús del servei i responsabilitats
 
ECOTEC INSTAL·LADORS no garanteix la disponibilitat permanent dels serveis, quedant exonerada de qualsevol tipus de responsabilitat per possibles danys i perjudicis causats a causa de la no disponibilitat del servei per causes de força major o errors en les xarxes telemàtiques de transferència de dades, aliens a la seva voluntat.
up