instalacio aigua

Instal·lacions i tractaments d’aigua industrials, domèstiques i per activitats lúdiques

Instal·lacions d'aigua

Fem instal·lacions de la distribució d’aigua amb canalitzacions d’ultima generació com els PPR o els Multi-Capa, amb menys pèrdua de càrrega per fricció, sense transmisió de soroll, amb barreres d’oxígen i el millor aïllament tèrmic.

Tractaments de l'aigua per controlar els minerals en suspensió, en especial la descalcificació, la reducció de magnesi i altres substàncies, la desinfecció i l'adecuació per al consum humà.

Realitzem controls higiènico-sanitaris de les aigües d’activitats lúdiques com piscines, jacuzzis, etc.

Instal·lem equips de tractament d'aigua mitjançant clorat salí amb control del % de sal, control del PH i control de proporció de REDOX.

Instal·lem equips d'hidròlisi amb Coure-Plata per fer la desinfecció sense sal, que permet reutilitzar l'aigua dels rentats dels equips de filtració per al rec.

Fem instal·lacions de rec amb distribucions correctament uniformes i amb controladors equilibrats amb control de pluja que eviten malbaratar l’aigua.

Instal·lacions d'aigua