instalacio plaques solars

Instal.lacions d'energia solar tèrmica i fotovoltaica

Instal·lació de plaques solars

Fem instal·lacions térmiques amb control d'eficiència i emmagatzematge de l'ACS per aprofitar al màxim la captació solar amb desviació del remanent per aprofitar-lo a la piscina.

Instalacions de plaques solars amb sistemes directes a 12-24V o mitjançant inversor per consumir l'energia a 220V alterna.

Sistemes d'aprofitament d’aquesta energía fotovoltaica per als carregadors de vehícles elèctrics.

També instal·lem molins eòlics enllaçats amb el mateix sistema de emmagatzematge de la instal·lació fotovoltáica.

Instal·lació de plaques solars