instalacions electriques

Instal·lacions elèctriques domèstiques, industrials, lampisteria i manteniments

Instal·lacions elèctriques
Realitzem tot tipus d'instal·lacions elèctriques i lampisteria utilitzant sempre materials i marques de primera qualitat per a que les instal·lacions siguin segures i durin molt de temps sense presentar cap tipus d'incidència.

Els nostres lampistes són instal·ladors electricistes qualificats i realitzen sectoritzacions exhaustives de la instal·lació separant el màxim possible els circuits amb magnetotèrmics independents per a evitar eventuals sobrecàrregues de la xarxa.

Proporcionem les certificacions de les instal·lacions elèctriques realitzades.
Instal·lacions elèctriques