instalacio aire condicionat

Instal·lacions d'aire condicionat industrials i domèstiques

Instal·lació d'aire condicionat
Realitzem instal·lacions d'aire condicionat per splits i/o per conductes, tant per entorns industrials com doméstics.

Les nostres solucions de climatització són personalitzades per a cada cas. Fem el càlcul de la pèrdua de càrrega tèrmica en funció de la ubicació, dels materials dels tancaments i vidreres, de l'orientació cardinal, etc..

Elaborem els conductes de canalització de l'aire amb material aillant tèrmic i acústic. Tractem els acabats interiors amb anti-bacteris i anti-fongs per a preservar la qualitat de l’aire.

Instal·lem equips d'aire condicionat d’última generació de primeres marques amb elevats cops d’eficiència energètica.

Disposem de sistemes de zonificació per a seleccionar la temperatura idònia a cada serctor de l'habitatge.

Fem tractaments de l'aire, amb filtracions, desinfecció, i intercanvi térmic per poder disposar de free-cooling allà on calgui.
Instal·lació d'aire condicionat